เลขบัญชีในการโอนชำระเงินสำหรับระบบซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% ออนไลน์

สำหรับวางเงินหลักประกันและชำระเงินซื้อขายทองคำแท่ง 96.5%

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-49539-3
024-2-59988-8
007-2-39664-9
003-0-04290-9
117-1-25555-2
 

** กรณีลูกค้าวางเงินหลักประกัน กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ทางอีเมล์ทุกครั้ง

**กรณีโอนชำระเงินค่าซื้อทองคำ กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิกลูกค้า และรายการที่ชำระเงิน ทางอีเมลทุกครั้ง